حام ارژنگ

تماس سریع

جستجو

نوئیتر فیسبوک تلگرام اینستاگرام
  • سئو سایتطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو چت رومطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو کلاه سیاهطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو ارزانطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • ارژنگطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو برترطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو کلاه سفیدطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • jquery sliderطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو سازطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
jquery slider by WOWSlider.com v7.7

مطالب

دل نوشته ارژنگ

دل نوشته ارژنگ

دل نوشته ارژنگ شامل مطالب و داستانهای اخلاقی و آموزنده ای است که در اینستاگرام جام ارژنگ درج گردیده و یا در کانال جام ارژنگ قرار دارد نظر به اهمیت کلید واژه ارژنگ در گوگل این صفحه برای بازدید و استفاده خوانندگان محترم در نظر گرفته شده است.

برای ورود به اینستاگرام ما میتوانید روی تصویر زیر کلیک نمایید:

اینستاگرام ارژنگ

دل نوشته شماره 1 ارژنگ
ﺷﺒﻲ "ﺳﻠﻄﺎﻥ محمود" ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ؛
ﺑﻪ ﺭييس ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻣردم ﺧﺒﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ...
به بیرون شدند و ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ!
ﻣﺮﺩﻡ هم ﺍﺯﮐﻨﺎﺭﺵ ﺭﺩﻣﯿﺸﻭﻧﺪﻭ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ به ﺍﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ،
" ﻣﺮﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ " ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﺯﻣﺮﮒ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ.
ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺴﺪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﭼﺮﺍ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ:
ﺍﻭ ﻓﺮﺩﯼ ﻓﺎﺳﺪ و " ﺩﺍﯾﻢ ﺍﻟﺨﻤﺮ "ﺑﻮﺩ!
ﺳﻠﻄﺎﻥ محمود ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞﻫﻤﺴﺮﺵ ﺩﺍﺩ.
ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﮔﺮﯾﻪ ﻭ ﺷﯿﻮﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ ﺍﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍ!
ﺗﻮ ﺍﺯ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻭ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﯼ!!....
ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ " ﻭﻟﯽ ﺍﻟﻠﻪ " ﻭ ﺍﺯ "ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ " ﻫﺴﺘﯽ !
"ﺳﻠﻄﺎﻥ " ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻨﯿﻦ ﻭﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ؟ !! ﺯﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:
ﺑﻠﻪ ، ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺍشتم ﻭ ﺍﺯﻗﻀﺎﻭﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﺳﭙﺲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ مي توﺍﻧﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﯿﺂﻭﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻣﯽﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻥ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻣﺭﺩﻡ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ؛ !
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ "ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻭ ﺑﺪﻧﺎﻡ " ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺍﻣﺸﺒﺖ !
ﺍﻣﺸﺐ ﺩﺭﺏ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺒﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﻧﮑﻦ !! ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪ !!
ﻣﻦ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ:
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺕ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﺕ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﮐﺴﯽ #ﻏﺴﻞ ﻭ #ﮐﻔﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯿﺖ ﻭ ﮐﻔﻦ ﻭ ﺩﻓﻦ ﻣﻦ، ﺳﻠﻄﺎن ﻭ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ !!!
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ محمود ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻢ .
ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺴﻞ ﻭ ﮐﻔﻨﺶ ﻣﯽﺁﯾﯿﻢ ...
ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ "ﺳﻠﻄﺎﻥ محمود" ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ "ﻋﻠﻤﺎ " ﻭ " ﻣﺸﺎﯾﺦ " ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﺯﻩ آن مرد ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻓﻦ ﮐﺮﺩﻧﺪ !!... ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺭﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯼ،
ﻋﻤﺮﺕ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯼ... ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ ﭘﯿﺮ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺪ:
ﻫﺮ ﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯼ

ارژنگ#اینستاگرام#سئو#سایت#

برای پیداکردن سایت ما در اینستاگرام و یا گوگل فقط بنویسید : ارژنگ

دل نوشته شماره 2 ارژنگ

روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده میشد: من کور هستم لطفا کمک کنید . روزنامه نگارخلاقی از کنار او میگذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه د ر داخل کلاه بود..او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت ان را برگرداند و اعلان دیگری روی ان نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و انجا را ترک کرد. عصر انروز روز نامه نگار به ان محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که ان تابلو را نوشته بگوید ،که بر روی ان چه نوشته است؟روزنامه نگار جواب داد:چیز خاص و مهمی نبود،من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده میشد:
امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم !!!!!
وقتی کارتان را نمیتوانید پیش ببرید استراتژی خود را تغییر بدهید خواهید دید بهترینها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است.
حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل،فکر،هوش و روحتان مایه بگذارید این رمز موفقیت است .... لبخند بزنید

ارژنگ#ارژنگ سایت#سئوکار ارژنگ

اخلاقیات ارژنگ   اخلاق در کتاب ارژنگ اینستاگرام ارژنگ 
 با ارژنگ دیده شوید  تبلور رشد ارژنگ در گوگل  تبلیغات در نگاه ارژنگ
 داستانهای ارژنگ  دل نوشته های ارژنگ  لاله زار از منظر ارژنگ

 برای یافتن کلید واژه های کاربردی سایت ما در گوگل فقط بنویسید: ارژنگ

انسانها در طول تاریخ همواره در معرض انواع خطرها و تهدیدها و آسیب های طبیعی و غیر طبیعی بوده اند و برای رهایی از آن و ادامه حیات تجربیات سخت و تلخ و شیرینی داشته اند که تمامی این تجربیات در قالب داستان و قصه به نسل های بعدی منتقل گردیده است این داستانها و حکایات ممکن است برای ما اتفاق نیفتد اما آگاهی از آن میتواند موجبات هشیاری ما گردد یکی از داستانهای شیرین نظامی در هفت پیکر داستان ارژنگ است که در آن نقاشان چینی و ایرانی به مسابقه میپردازند خمسه نظامی شاید 5 دیوان شعر است که شامل مخزن الاسرار ،خسرو و شیرین،لیلی و مجنون،هفت پیکر و اسکندر نامه میباشد خواندن این کتاب را به تمام ادب دوستان توصیه مینماییم.

 

 

 

سئو کلاه سیاه

سئو کلاه سیاه | سئو کلاه سیاه چیست | المان های سئو کلاه سیاه

سئو کلاه سیاه,المان سئو کلاه سیاه,ابعاد سئو کلاه سیاه,الگوریتم سئو کلاه سیاه,عملکرد سئو کلاه سیاه,تکنیک سئو کلاه سیاه,برترین سئو کلاه سیاه,تشخیص سئو کلاه سیاه,سایت سئو کلاه سیاه,ساخت سئو کلاه سیاه

سئو کلاه سیاه مجموعه ای از مقالات گردآوری شده از سایت های مختلف جهت روشنتر شدن ذهن بازدید کنندگان محترم این وب سایت است.

سئو کلاه سیاه چیست؟ سئو کلاه سیاه به تکنیک، استراتژی ها و روش هایی گفته می شود که از روش های غیرقانونی و مخرب سعی می کنند رتبه وب سایت افزایش دهند. در واقع در سئو کلاه سیاه، هدف بیشتر افزایش رتبه در موتورهای جستجو است و هیچ تمرکزی برروی مخاطبان و کاربران سایت وجود ندارد. البته خب افراد که در زمینه سئوکلاه سیاه، فعالیت می کنند، هیچگاه از دستورعمل های قانونی گوگل تبعیت و پیروی نمی کنند و فقط یک چیز را می ببیند: قرار گرفتن در صفحه اول گوگل در سریعترین زمان و به هر قیمتی.

در جهان سئو، قوانینی وجود دارد که می بایست رعایت شود. این قوانین برای خود ما می باشد که با تبعیت از آنها علاوه بر ایجاد یک محیط مناسب و بهبود تجربه کاربری، می توانیم رتبه سایت خود را به صورت کاملا اصولی افزایش دهیم که هیچگاه دچار افت نشود. برای افزایش رتبه سایت، نیاز است که همیشه با آخرین تغییرات گوگل و تکنیک های جدید سئو، به روز باشید تا بتوانید در رتبه اول گوگل قرار بگیرید. متاسفانه، بیشتر افرادی که در زمینه سئو کلاه سیاه فعالیت می کنند، با اینکه با آخرین آشنا هستند اما در واقع می خواهند که ره صد ساله را یک شبه بپیمایند و نه تنها نمی توانند بلکه سخت مورد جریمه گوگل قرار می گیرند. در ادامه مقاله، قصد داریم که 8 تکنیک خطرناک که در سئو کلاه سیاه استفاده می شود را بیان کنیم.

8 تکنیک خطرناک سئو کلاه سیاه

1. خرید لینک

"اکثریت افراد برای اینکه بتوانند لینک های ورودی بیشتری بگیرند و سریع تر در صفحات اول قرار بگیرند، اقدام به خرید لینک می کنند." این یکی از بدترین تکنیک های سئو کلاه سیاه است که متاسفانه سایت های بزرگ هم استفاده می کنند.

مالکان سایت فکر می کنند که با خرید لینک، می توانند سایت خود را سریعتر بالا بیاورند و در همان رتبه بمانند و همچنین دیگر لازم نیست بابت تولید محتوا کلی هزینه کنند اما باید بگوییم، خرید لینک یکی از موارد سئو کلاه سیاه است و گوگل امروزه به افرادی که می خواهند با دورزدن قانون، سایت خود را بهینه نمایند، شدید برخورد خواهد کرد.

2. کامنت های اسپم

حتما تا به حال مشاهده کرده اید که افرادی زیر پست های شما کامنت گذاری می کنند یا لینک های سایت خود را قرار می دهند که از نظر محتوا و موضوع هیچ ارتباطی با سایت شما ندارند. همچنین ممکن است که خود شما این کار را انجام بدهید. باید گفت چنین کامنت هایی را " کامنت اسپم" می گویند. کامنت اسپم یکی دیگر از تکنیک های سئو کلاه سیاه است که افراد اغلب فکر می کنند، برروی سایت تاثیر مثبت دارد.

اول اینکه اصولا سایت ها، لینک های ورودی به دیگران به صورت nofollow در می آورند که این یعنی ، هیچ تاثیری این بروی رتبه سایت شما ندارد و حتی ممکن است که باعث جریمه سایت شما هم گردد.

همچنین اگر شما کامنت های بلاگ سایت خود را بدون بررسی تایید کنید که نمایش داده شود، ممکن است که لینک های اسپم و مخرب قرار بگیرد که این مساله تاثیر منفی برروی سایت شما خواهد گذاشت و همچنین باعث می شود که جلوه بلاگ شما در بین بقیه کاربران تخریب گردد. پس برای چه اینقدر اصرار دارید که از تکنیک سئو کلاه سیاه استفاده کنید تا مورد جریمه گوگل و کاهش رتبه واقع شوید؟

3. محتوای کپی شده

در خود تولید محتوای ناب صحبت زیاد شده است و همه افراد نیز می دانند که محتوا، پادشاه سایت است. راحت ترین و ارزانترین روش برای افزایش رتبه وب سایت، تولید محتوای ناب است. موتورهای جستجو به محتوای ناب اهمیت زیادی میدهند و استفاده از محتوای کپی شده را بدترین نوع سئو کلاه سیاه می دانند.

محتوای کپی شده علاوه براینکه می تواند باعث جریمه سایتتان گردد و رتبه آن را تحت تاثیر قرار دهد، هویت و اعبتار شما را بین کاربرانتان خراب خواهد کرد. البته اگر قرار است که از محتوا سایتتان را دوباره به کار ببرید ( برای مثال مقاله قدیمی را به درخواست کاربران باز دوباره در سایت تان قرار دهید)، بهتر است که از تگ canonical استفاده کنید.

4. دوباره عبارت بندی کردن مقاله ها

دوباره عبارت بندی کردن مقاله در واقع شبیه همان محتوای کپی شده می باشد. این کار یک دزدی ادبی محسوب می شود و فرق آن با محتوای کپی شده این است که عبارتها را جابجا می کنند تا خیلی شبیه مقاله اصلی به نظر نرسد ولی باید گفت که الگوریتم گوگل خیلی باهوش است و سریعا از روی عبارت خاص می تواند مطلب اصلی را از فرعی تشخیص دهد و دزد آن را جریمه کند. یک تکنیک سئو کلاه سیاه ریز است که خیلی فکر می کنند در آن زرنگ هستند.

5. پنهان کردن متن (cloaking)

پنهان کردن متن یک تکنیک های فریب آمیز است که آن را به عنوان سئو کلاه سیاه می شناسند. در این تکنیک، مدیر سایت یا مسئول محتوا، متنی را می نویسد که برای کاربران قابل نمایش نیست و فقط موتورهای جستجو می توانستند آن را مشاهده کنند. البته امروزه دیگر موتورهای جستجو متوجه این مطلب می شوند و سریعا سایت را جریمه می کنند ولی خب به هر حال باز هم استفاده می شود.

6. Doorway page

این هم یکی دیگر از تکنیک های سئو کلاه سیاه می باشد. در واقع این صفحه، به عنوان صفحه پرش یا پل شناخته می شود که برای کلمه کلیدی مورد هدف کاملا بهینه شده است و از نظر محتوا ارزش آنچنانی ندارد و هدف آن فقط ارسال کاربر از این صفحه به دیگر صفحاتی است که هیچ ارتباطی با عبارت مورد جستجو کاربر ندارد.

در این تکنیک سئو کلاه سیاه، در این صفحه عباراتی به صورت لینک شده نوشته می شوند که کاربر به دنبال آن ها می باشد برای مثال" اگر می خواهید که ده روش بهینه سازی سایت را بدانید، برروی اینک لینک کلیک کنید" اما محتوای داخلی آن هیچ ارتباطی با عنوان لینک ندارد.

7. به کار بردن کلمات کلیدی زیاد

این تکنیک که قبلا خیلی کاربردی بود، امروزه نه تنها هیچ کاربردی ندارد بلکه باید جریمه سایت می شود. گوگل برای هر کلمه کلیدی یک چگالی مصرف تعیین کرده است که بین 1 تا 3 درصد در هر صفحه می باشد. به کار بردن زیادی آن، باعث می شود که گوگل گمان کند، شما قصد دارید با این روش تمام ترافیک را به سمت خود جذب کنید و هیچ محتوای باارزشی ندارید، از این رو سایتتان را جریمه خواهد کرد و شما را جزو استفاده کنندگان سئو کلاه سیاه قرار می دهد.

8. محتوای غیرقابل مشاهده

در این تکنیک کلمات کلیدی را به صورت سفید در پس زمینه مطلب استفاده می شود. از این رو کاربر نمی تواند آن ها را مشاهده کند اما موتورهای جستجو آن را می بیند. این هم یکی از تکنیک های سئو کلاه سیاه است که ممکن است شما مورد جریمه استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی قرار دهد.

فرق این مورد با cloaking این است که در پنهان سازی شما می توانید کدهای جاوااسکریپت را هم مخفی کنید ولی در محتوای غیر قابل مشاهده، فقط متن ها پنهان می شود. به هرحال هر جز تکینک سئو کلاه سیاه تلقی می شود.

 

ارژنگ و الگوریتم های گوگل

ارژنگ 

View the embedded image gallery online at:
http://jaamarzhang.ir/%D8%B3%D8%A6%D9%88/#sigProId5a4f3d548b
 

واژه ارژنگ در گوگل از ایندکس بسیار بالایی برخوردار است و این نشان دهنده این است که کلمه ارژنگ یک واژه بسیار پرکاربرد است که شرکتها و موسسات برای نامگذاری ازین اسم بسیار استفاده میکنند ارژنگ یک نام قدیمی و کاملا ایرانی است شرکت جام ارژنگ امروز با وازه ارژنگ و بسیاری دیگر از کلید واژه ها در صفحه اول گوگل است .

جام ارژنگ در راستای بهینه سازی وب همیشه سیاست کاری خود را بر جذب مشتری برپایه صداقت نهاده و بر این روال سالیان متمادی است که توانسته مشتریان فراوانی داشته باشد که اکنون با حدود 4000 کلمات کلیدی برای مشتریان خود در صفحه اول گوگل و با پشتیبانی دائم توانسته نامی مورد اعتماد در نزد صاحبان صنایع باشد بر این اصل روند کار طراحی سایت بدینگونه جهت آگاهی مشتریان و بازدید کنندگان گرامی به اصلاع میرساند.

پس از عقد قرارداد و مشخص شدن کلمات کلیدی مورد درخواست مشتری ابتدا طراحی قالب سایت توسط واحد طراحی جام ارژنگ صورت میپذیرد و کلیه تصاویر و مطالبی که توسط مشتری در اختیار جام ارژنگ قرارداده شده در سایت بازگذاری میشود.

مشتریان جام ارژنگ یکسال بطور رایگان از پشتیبانی سایت برخوردار هستند و نیازی نیست که خودشان کاری انجام دهند اما چنانچه مایل باشند آموزش سایت در اختیار آنان قرار میگیرد تا خودشان نیز بتوانند در صورت تمایل مطالبی را در سایت خود درج نمایند.

برای دیدن نمونه سایت های ارژنگ میتوانید هم از قسمت نمونه های جوملا استفاده کنید و هم اینکه از سایت های طراحی شده مشتریان ما دیدن نمایید.

ارژنگ ارژنگ ارژنگ ارژنگ ارژنگ ارژنگ سئو ارژنگ
ارژنگ ارژنگ واژه ارژنگ ارژنگ ارژنگ وبلاگ ارژنگ ارژنگ ارژنگ ارژنگ سایت ارژنگ

ارژنگ ، واژه ارژنگ ، معنای نام ارژنگ ، قلعه ارژنگ ، ارژنگ وب ، ارژنگ سئو ، ارژنگ صفحه اول گوگل ، ارژنگ سایت ، ارژنگ سئو ، تگ های ارژنگ ، سایت های ارژنگ ، ارژنگ و لاله زار 

اهمیت صفحه اول گوگل

گوگل امروزه بزرگترین و برترین موتور جستجو در اینترنت است و اکثر مردم برای جستجوی مورد نظر خود بدان مراجعه میکنند بعنوان مثال شما بدنیال جستجوی واژه ارژنگ هستید اگر این واژه در صفحه اول گوگل باشد بسیار مهم است زیرا تجربه نشان داده است اکثر کاربران نهایت تا صفحه سوم جستجو مینمایند لذا اگر کلید واژه مورد نظر شما در صفحه اول باشد میتواند باعث رونق کسب و کار شما گردد.

ارژنگ ارائه دهنده سرویس وب ارژنگ انیمیشن ارژنگ در اولین پله سایت
ارژنگ در مرحله نهایی سئو ارژنگ و المان های سئو ارژنگ و ایندکس سئو
ارژنگ و خدمات بهینه سازی ارژنگ و سایت بزرگ لاله زار ارژنگ و طراحی فلش

سئوسازی سایت بزرگ لاله زار

سئوسازی سایت بزرگ لاله زار

سئو سازی سایت لاله زار چگونه صورت میپذیرد؟از چه نوع کلمات کلیدی در سئو سایت لاله زار باید استفاده کنیم؟چگونه سایت خود را با عنوان سایت لاله زار در صفحه اول گوگل قرار دهیم؟آیا ترافیک و ایندکس و شمار نتایج جستجوی واژه سایت لاله زار در سخت بودن سئو تاثیر دارد؟ در این مقاله به ابعاد گوناگون این مطلب میپردازیم و قبل از آن یادآور میشویم سایت لاله زار تنها یک نمونه است و شما از این آموزش میتوانید برای سایت خود با کلمات موردنظرتان سود ببرید.

چگونگی سئو کردن سایت لاله زار با کلمات کلیدی

ابتدا باید سایت مورد نظر خود را ریشه یابی کنیم بعنوان مثال سایت لاله زار که بر دو واژه تاکید دارد اول سایت و دوم لاله زار برای اینکار در ابتدا باید هدف گذاری نماییم که انگیزه ایجاد سایت لاله زار چیست ؟آیا سایت لاله زار برای تبلیغات است؟آیا سایت لاله زار برای صنف برق است؟آیا سایت لاله زار مربوط به فروشگاه لوازم الکتریکی است؟

سپس واژه لاله زار را ریشه یابی کرده و تاریخچه ای از خیابان لاله زار و همچنین ایجاد فروشگاه سایت لاله زار را در قسمت در باره ما اعلام میکنیم.

سپس سایت لاله زار آماده است تا صفحات متعددی برای آن ایجاد نماییم بعنوان نمونه:

سایت لاله زار و برق

سایت لاله زار و صنف الکتریک

سایت لاله زار و صنف سیم و کابل

سایت لاله زار تهران

سایت لاله زار و فروشگاه آنلاین

و در باره مطالب فوق باید ایجاد محتوا کنیم محتوایی که در آن ثقل مطلب بروی سایت لاله زار قرار بگیرد تا ازین رهگذر کاربران و مشتریانی که در گوگل سایت لاله زار را جستجو کینمایند سایت لاله زار شما را نیز رویت نمایند. 

برای آشنایی با سئوسازی سایت مشتریان ما در خیابان لاله زار تهران ابتدا لازمست سئوسازی را تعریف نماییم:سئوسازی عبارتست از بهینه سازی وب بطوریکه با انجام عمل بهینه سازی یا سئوسازی سایت در صفحه اول گوگل قرارگیرد یعنی کلمات کلیدی مناسب و مرتبط با فعالیت شغلی مشتریان و ایجاد محتوای مناسب و دقیق و ناب و عدم کپی کردن مطالب از سایر سایت ها و درج تصاویر با کیفیت

سئوسازی سایت مشتریان ما در خیابان لاله زار

سئوسازی برای صنف برق و الکتریک لاله زار با عناوینی شبیه سیم و کابل و روشنایی و کلیدو پریز و سایر کلمات کلیدی انجام گردیده که میتوانید از طریق قسمت مشتریان ما از آن سایت ها بازدید نمایید.

تعداد مشتریان ما در سئوسازی سایت لاله زار

جام ارژنگ با داشتن بیش از یکصد سایت سئوسازی شده در خیابان لاله زار یکی از برترین شرکت های سئوساز در خیابان لاله زار است و تمامی مشتریان ما با نامهای کلیدی دلخواه خود در صفحه اول گوگل هستند.

اسرار سئو و طراحی سایت لاله زار

یکی از مطالب مهم در سئو مثلا میخواهیم سایت خود را با عنوان سایت لاله زار به صفحه اول گوگل بیاوریم شناخت مکان و مشحصات و مختصات آن مکان بسیار حیاتی است بعنوان مثال برای سایت لاله زار میتوان از اصناف و مراکز اقتصادی و فرهنگی و تفریحی و فرهنگی خیابان لاله زار در سایت لاله زار نام برد.

امروزه بیشتر خیابان لاله زار در تسخیر صنف برق و الکتریک است سرتاسر خیابان لاله زار بیشتر متعلق به صنف برق است و سایت لوازم الکتریکی لاله زار که توسط جام ارژنگ طراحی شده یکی از سایت هایی است که در صفحه اول گوگل قرار دارد.

یکی دیگر از مطالبی که میتوان در سایت های لاله زاری نسبت به آن پرداخت تاریخچه خیابان لاله زار است لاله زار همانطور که در تاریخچه سایت های لاله زار آمده به دو بخش لاله زار جنوبی و لاله زار شمالی یا همان لالاه زار نو تقسیم شده است  خیابان لاله زار زمانی به شانزه لیزه ایران معروف شده بود و علت آن این بود که ناصرالدین شاه در سفری که به فرانسه داشت پس از بازگشت دستور داد تا لاله زار را مانند خیابان شانزه لیزه درست کنند.

یکی از اماکن معروف که میتوان در سایت های لاله زاری از آن نام برد گراند هتل است این هتل توسط یکی از مهاجرین قفقازی بنام باقرخان ساخته شد این هتل به سبک هتل های اروپایی ساخته شده است و محل حضور بزرگان و ثرتمندان و هنرمندان و کارمندان سفارتخانه های خارجی بوده است.

یکی دیگر از روش های مناسب برای سئو سایت مثلا سئو ایتی با عنوان سایت لاله زار ایجاد مطلب راجع به لاله زار است و در این راه باید از کپی کردن مطالب سایت های دیگر خودداری نمود و باید خودمان ایجاد مطلب نماییم امروزه برای گوگل بسیار مهم است که تولید محتواهای جدید کنیم و از بهره گرفتن از زحمات سایت های دیگر خودداری نماییم و برای ایجاد مطلب سایت لاله زاری خود باید تصاویر کالاهای خودمان و شرح آن کالا یا خدمات را برای کاربران توضیح دهیم.

برای تکمیل سایت لاله زاری خود میتوان نام و آدرس مشتریان و یا پروژه های اجراشده خودمان را درج کنیم بعنوان مثال جام ارژنگ تعدادی کاربر و مشتری سایت لاله زاری دارد که برای معرفی کارمان فهرست و نمونه سایت های آنان را در سایت جام ارژنگ قراردادیم و شرحی در وبلاگ جام ارژنگ نیز درج نمودیم.

سایت لاله زار ادبی نیز داریم و آن استعمال کلمه لاله زار در دیوان شعرابی بزرگ ایران است همانگونه که میدانید لاله زار مکان با صفایی است برای هواخوری و دیدن یاران و دوستان و حضور در لاله زار با صفا بهمراه خانواده و در قدیم بهترین جا برای قرارهای دوستانه همین پارکها و بوستانها یا به اصطلاح لاله زاران بوده است لاله زار بسیار در اشعار شاعران پارسی گوی ایران بکار رفته است جافظ ،سعدی،فردوسی و مولوی و نظامی و اکثر شاعران بلند آوازه ایران از لاله زار در شعر خود بهره ها برده اند.

گراند هتل سایت لاله زار

 

این مقاله که راجع به مشتریان سایت ما در خیابان لاله زار تهیه شده و اطلاعات آن با مراجعه به سایت ها و تاریخچه لاله زار اقتباس گردیده امید است مورد استفاده دارندگان سایت های لاله زاری قرار بگیرد.

گلمات کلیدی که در این مقاله مد نظر بوده است عبارتست از سرو لاله زار،نبض لاله زار،سایت لاله زار،خیابان لاله زار،مشتریان سایت لاله زاری جام ارژنگ 
بغیر از سایت لاله زار ما سایت های دیگری در تمام نقاط تهران داریم بعنوان مصال سایت خیابان سعذی،سایت خیابان جمهوری،سایت خیابان ملت،سایت چهاردانگه،سایت آهن مکان و سایت های دیگری در شهرها ی دیگر هم دارد برخی از مشتریان ما کارگاه و کارخانه خود را در شهرهای جومه تهران دایر کرده اند اما در خیابان لاله زار فعالیت دارند سایت ساتم الکتریک یکی دیگر از سایت های لاله زار ماست که در رشته کابل زره دار و کابل سبدار فغالیت دارد و لاهمان عناوین نیز در صفحه اول گوگل قراردارد.

------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

یکی دیگر از راههای رسیدن به صفحه اول گوگل مثلا با عنوان سایت لاله زار ثبت سایت در گوگل وبمستر است این ابزار جهت ثبت سایت در گوگل و همچنین ثبت نقشه سایت و ایندکس کردن صفحات بسیار مهم است شما باید وارد این صفحه شوید:

ورود به گوگل وبمستر

پس از آن از شما درخواست میشود که نام سایت خود را وارد کنید سپس کدی بشما داده میشود که باید آن کد را در کنترل پنل یا روت سایتتان وارد کنید تا گوگل بداند که مالک آن سایت هستید سپس نقشه سایت خود را وارد کرده تا تمامی صفحات شما برای گوگل شناخته شود.

گوگل مپ یا نقشه گوگل در سایت لاله زار

یکی از ضروریات پویایی یک سایت مثلا سایت لاله زار ایجاد گوگل مپ یا مکان آن شرکت کارخانه روی گوگل است گوگل مپ نقشه حضور ما در یک مکان خاص از یک کشور یا شهر و حتی خیابان ها و کوچه میباشد که برای بازدید کنندگان و یا مراجعه کنندگان بسیار مفید است تا از طریق نقشه براحتی بتوانند محل را پیدا کنند.

نقشه سایت لاله زار

نقشه سایت sitemap.xmlبسیار موثر است و اکثر سئوکاران برای سایت خود ایجاد نقشه میکنند این نقشه تعداد صفحات مندرج در یک سایت و اسامی و عناوین صفحه را نشان میدهد و بازدید کنندگان براحتی میتوانند عنوان دلخواه را یافته و از آن بازدید نمایند سایت های بسیاری در گوگل قرار دهند که ایجاد نقشه میکنند بعنوان مثال شما نام سایت لاله زار را داده و آن سایت با تجزیه و تحلیل سایت شما برایتان sitemap ایجاد کرده و شما آنرا درون روت سایت خود جایگذاری مینمایید.

نقشه سایت لاله زار

 

طراحی سایت چوب

 

 

 

طراحی سایت چوب

چوب در طراحی سایت جایگاه خاصی دارد طراحی سایت چوب امروزه خواهان بسیاری دارد نگاهی به تاریخچه استفاده از چوب نشان میدهد که از ابتدای خلقت چوب در زندگی انسانها وجود داشته است چوب نقش بسیار خوبی در زندگی انسان داشته است برای ساختن خانه،روشن کردن آتش و گرما و ساختن وسایلی مانند نیزه در شکار حیوانات بکار میرفته است بعدها در ساخت صندلی و میز نهار خوری و ساخت کلبه و خانه نیز نقش اساسی داشته است.

امروزه چوب در صنعت نجاری تراش خورده و در اشکال زیبایی تبدیل به مبل و میز نهاری خوری و صندلی و نیمکت و مداد و سایر لوازم در می آید.

 

 

 

 

 

جام ارژنگ را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

جام ارژنگ:ارائه دهنده خدمات طراحی سایت،سئو،تبلیغات اینترنتی و نمایشگاهی

اين سايت در ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيده است

روابط عمومي(20خط):33200484-021

واحدفروش(8خط)36050035-021

واحد پشتيباني:09124341774

مديريت اجرايي:09126486013

واحد گرافيك:09355008180